Parkaden är en del av Hufvudstaden. Besök gärna våra andra siter:
Undermeny

Fortsätt hitta vägen till Parkaden

Trafikkontoret och Vasakronan har i ett samverkansprojekt under 2020 renoverat tätskiktet på Malmskillnadsgatan. I samband med detta lyftes gatumiljön i området i syfte att skapa en trevligare miljö. Det arbete som påverkade framkomligheten är nu färdigt och infarten från Malmskillnadsgatan är åter öppen.